news

1st January 2006

The company announces the launch of it's new website.

1st January 2006

The company announces the launch of it's new website.

NOTES: This area can be used for news or any other info.

other info

This space can be used for additional information such as a contact phone number, address or maybe even a graphic.

IT služby

  • konzultace HW problematiky (volba vhodného hardware, pomoc se zakoupením a uvedením HW do provozu)
  • konzultace SW (pomoc s volbou vhodného programového vybavení, minimalizace nákladů volbou optimálních, ale legálních, programů, pomoc se zálohováním dat, SQL databáze, tiskové sestavy, ...))
  • zabezpečení PC

  • Acrobat Reader
  • Cobian Backup
  • Picassa 2