news

1st January 2006

The company announces the launch of it's new website.

1st January 2006

The company announces the launch of it's new website.

NOTES: This area can be used for news or any other info.

other info

This space can be used for additional information such as a contact phone number, address or maybe even a graphic.

Software

Zde je uveden doporučený software pro domácí počítač, který vhodně doplňuje funkčnost či zabezpečení počítače a zároveň je pro domácí či nekomerční využití zcela zdarma.

  • antivirus Avast Home
  • Spyware Terminator
  • Open Office
  • Irfan View
  • Acrobat Reader
  • Cobian Backup
  • Picassa 2